Design for production

Product en productie hangen nauw samen en bepalen het uiteindelijke product.

ZwaarVsLicht.jpgBM Constructies bouwt op ruime praktijkervaring in het ontwerpproces. Dat is van groot belang voor uw product. Wij geven u een tastbaar model in handen, dat vanaf de basis is doorberekend.

Ontwerp op basis van levenscyclus

Door het product te ontwerpen op basis van de levenscyclus, houden wij al vroeg in het proces rekening met de mogelijkheden om op te schalen.

Het model wordt zo gemaakt, dat bij elke seriegrootte een passende techniek wordt gebruikt. We werken met kleine aantallen bij productintroducties. Daarna volgt de normale productieomvang (grotere aantallen) en uitfasering (met kleine aantallen).

Door modulair ontwerp staat de toekomst van het product centraal.

We houden in het oog dat in de toekomst extra functies toegevoegd kunnen worden of de familie van producten kan worden uitgebreid. Door modulair te ontwerpen, creëren we de mogelijkheid om kleinere series te produceren. Dit is van belang bij verkoop op internet, waarbij omsteltijden en logistiek steeds belangrijker worden.